Foreldrafélag

Hægt er að senda póst með fyrirspurnum eða ábendingum á foreldrafelag@blonduskoli.is 

Í stjórn foreldrafélags Blönduskóla 2021-2022 eru: 

Heiðbjört Arnardóttir - formaður
Birna Kristinsdóttir - gjaldkeri
Finau Maliana Toutai - ritari
Rannveig Rós Bjarnadóttir 
Inga Jóna Evensen

Varamenn: Kristín Ingibjörg, Kristín Ósk og Þórdís 

Fulltrúar í skólaráði: Rannveig Rós Bjarnadóttir og Jón Örn Stefánsson

Lög Foreldrafélags Blönduskóla
(Samþykkt á stofnfundi félagsins þ.20.05.1996.)

1. gr.
Félagið heitir Foreldrafélag Blönduskóla. Í félaginu eru allir foreldrar og forráðamenn nemenda í skólanum.

2. gr.
Markmið félagsins eru að:

  • Vera samstarfsvettvangur foreldra og forráðamanna sem eiga börn í skólanum.
  • Efla og tryggja gott samstarf foreldra og forráðamanna og starfsfólks skólans.
  • Starfa eftir þeim ákvæðum laga og reglugerða sem Alþingi og menntamálaráðuneyti setja um grunnskóla.
  • Koma með tillögur og hafa frumkvæði að endurbótum og þróunarstarfi í samvinnu við skólayfirvöld.
  • Kynna sér kennsluhætti og uppeldismarkmið skólans.
  • Koma á umræðu- og fræðslufundum um uppeldis- og skólamál.
  • Fjalla um og koma með tillögur um aðstöðu barna í skólanum til leiks og starfs.
  • Stuðla að rétti þeirra til opinna leiksvæða.
  • Styðja eftir megni félags- og tómstundastarf nemenda.
  • Taka þátt í samstarfi við önnur foreldrafélög og samtök foreldra og forráðamanna.


3. gr.
Stjórn félagsins er skipuð fimm foreldrum eða forráðamönnum nemenda skólans og tveimur varamönnum. Stjórnin skal skipuð formanni, varaformanni, ritara, gjaldkera og einum meðstjórnanda. Formaður skal kosinn sérstaklega. Aðrir stjórnarmenn skipta með sér verkum. Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi. Stjórnin skal kosin til tveggja ára í senn, tveir stjórnarmenn annað árið og þrír hitt árið. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum í öllum málum.

4. gr.
Stjórn boðar til aðalfundar með minnst sjö daga fyrirvara. Skal fundurinn haldinn fyrir lok mars ár hvert. Á fundinum fara fram venjuleg aðalfundarstörf auk annarra mála sem kynnt eru í fundarboði. Aðalfundur er löglegur sé löglega til hans boðað.

5. gr.
Stjórn foreldrafélagsins er heimilt að skipa nefndir um afmörkuð viðfangsefni. Stjórnin setur nefndum verkáætlun í samráði við þær.

6. gr.
Í upphafi skólaárs skal kjósa tvo fulltrúa foreldra eða forráðmanna úr hverri bekkjardeild. Hlutverk bekkjarfulltrúa er að efla og styrkja samstarf foreldra og forráðamanna við nemendur og leitast við að treysta samband heimilis og skóla innan hverrar bekkjardeildar. Bekkjarfulltrúar mynda fulltrúaráð foreldrafélagsins. Stjórn foreldrafélagsins setur bekkjarfulltrúum starfsreglur.

7. gr.
Fulltrúaráðið skal koma saman eigi sjaldnar en þrisvar á skólaárinu. Fyrsti fundur skal haldinn eigi síðar en fyrir lok október. Stjórn foreldrafélagsins undirbýr og boðar til þessara funda. Þar skulu rædd mál er varða markmið og starf foreldrafélagsins og starf foreldra og forráðmanna í bekkjardeildum.

8. gr.
Stjórn Foreldrafélags Blönduskóla skipar tvo fulltrúa foreldra í skólaráð til tveggja ára í senn. Miðað skal við að fulltrúar sitji ekki lengur en í fjögur ár samfellt í skólaráði. Æskilegt er að annar tveggja fulltrúanna sé úr stjórn foreldrafélagsins. Skólaráð starfar samkvæmt 1. gr. reglugerðar um skólaráð við grunnskóla nr. 1157 frá 2008.

9. gr.
Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi enda sé það tilkynnt í skriflegri fundarboðun með minnst sjö daga fyrirvara.
 
10. gr.
Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með einföldum meirihluta atkvæða og renna eignir þess til félagsmiðstöðvarinnar á Blönduósi, Skjólsins.