Afhverju teymiskennsla?

Kennarar í Blönduskóla (og öllum grunnskólum í A- og V-Húnavatnssýslum) hafa undanfarin skólaár tekið þátt í þróunarverkefni undir handleiðslu Ingvars Sigurgeirssonar prófessors við Kennaradeild HÍ. Heimasíða þróunarverkefnisins er hér: Í átt að settu marki – leiðsagnarmat og teymiskennsla

Í vor var tekin sú ákvörðun að skólaárið 2019-2020 myndu umsjónakennarar í Blönduskóla starfa í tveggja manna teymum með tvo árganga. Þetta krefst skipulagsbreytinga og einnig hugarfarsbreytinga hjá skólasamfélaginu öllu; Starfsfólki skólans, nemendum og forráðamönnum. Eins og með allar nýjungar mun þetta eflaust reyna á og verður lærdómsferli fyrir alla en þar sem teymiskennsla hefur verið reynd er yfirgnæfandi meirihluti sammála því að þeir myndu ekki vilja fara aftur í fyrra horf. Hægt er að lesa um það t.d. í þessari meistararitgerð: Teymiskennsla -böl eða blessun? 

Við fengum lánaða nokkra punkta um teymiskennslu af heimasíðu Naustaskóla á Akureyri en hann hefur verið teymiskennsluskóli með aldursblandaða árganga frá stofnun skólans árið 2009. http://www.naustaskoli.is/is/skolinn/stefna-skolans/teymiskennsla 

 

Teymiskennsla

Af hverju veljum við teymiskennslu?

Kostir fyrir nemendur ef vel tekst til:

 •  Meiri sveigjanleiki og fjölbreytni í verkefnum
 • Hægt að hafa smærri hópa og mæta ólíkum þörfum nemenda
 • Fleiri kennarar á svæðinu til að aðstoða nemendur
 • Aðstæðum sem koma upp á er hægt að sinna strax, nemendur síður skildir eftir einir.
 •  Félags- tilfinninga- og námsþarfir nemandans eru ræddar af kennurum sem allir þekkja nemandann
 •  Nemendur tengjast fleiri kennurum, hafa fleiri til að leita til með ráðleggingar og aðstoð
 •  Nemendur geta fylgst með góðum samskiptum milli kennaranna og upplifa jákvæða fyrirmynd í samskiptum fullorðinna.
 •  Öryggið er fyrir hendi þótt einn kennara vanti
 •  Betra að fylgjast með samskiptum í skólastofunni
 •  Námsmat sanngjarnara þar sem fleiri koma að því - betur sjá augu en auga
 • Fjölbreyttari félagahópur og getur leitt til meiri samheldni innan nemendahópsins
 
Kostir fyrir kennara:
 
 •  Meira samstarf, skemmtilegra í vinnunni, minni einangrun
 •  Samvinna og stuðningur, ekki síst við erfið samskipti og agamál
 •  Kennarar fá mikinn stuðning hvor frá örðum við markmiðsgerð og val aðferða og leiða
 •  Kennarar geta nýtt mismunandi hæfileika sína eftir því sem við á
 •  Meiri líkur á fjölbreyttari vinnubrögðum og aðferðum
 •  Vinnuhagræðing / verkaskipting / álagið dreifist
 •  Hægt er að bregðast strax við aðstæðum sem koma upp
 •  Fjölbreyttari sýn á nemendur
 •  Námsmat samræmdara
 •  Kennarar læra af hvor öðrum
 •  Unnið eftir námsáætlun eins og hægt er þó einn kennara vanti
 •  Betra að fylgjast með samskiptum í skólastofunni